НОВО!! КУРС НА АВТОМАТИК!
 Специални намаления за ученици и студенти!  
Категории

Шофьорски курсове - категория М, категория В, категория С, категория А, проверочен изпит по член 157, възстановяване на точки

Шофьорски курс за категория "M" - водач на мотопед

Дава право за управление на МПС до 50 куб.см. със скорост до 50 км/ч. Обучението и изпитът включват 1 модул теория: "Безопасност на движението по пътищата"

Изискването за записване е курсиста да има навършени 15 год. и 11 месецa.

Изпитът се състои от полагане на изпит пред ДАИ само на листовки, тест с 37 въпроса с не по-малко от 75 точки от максимум 84.


Шофьорски курс за категория "А" – водач на мотоциклет

Практическо обучение – 20 учебни часа.

Забележка: Ако притежавате категория B, се явявате само на практически изпит.

Необходими документи:

1. Лична карта;

2. Свидетелство за управление на МПС за категория “В”;

3. Актуална снимка;

4. Копие на диплом за завършено образование;

Шофьорски курс за категория "B" – водач на лек автомобил

Изискванията за записване са:

- навършени 17 год. и 9 месеца;

- копие на личната карта;

- копие от диплома за образование (най-малко основно);

- снимка - 1 бр.;

 

 

Обучението по теория задължително преминава през всички фази на учебния процес и се състои от 40 учебни часа с използване на мултимедия за по добро онагледяване на темите от ЗДП. За улеснение на кандидатите за водачи, фирмата ни предлага комплект от тестове, ЗДП, CD, учебник които се ползват безплатно.

Обучението се провежда както групово, така и индивидуално в удобно за курсиста време. Всеки делничен ден, както и събота и неделя.

След завършване на теоретичното обучение се полага вътрешен изпит по теория след което курсиста полага изпит пред ДАИ:

- решават се 3 бр. листовки (тестове) общо 45 въпроса и допуснатите грешки не трябва да надвишават 10. Вслучай, че са повече, резултата е отрицателен и следва ново явяване на изпит.

Обучението по практика започва най-рано след 4 дни от започване на теоретичното обучение

Часовете по кормуване общо 31 на брой с времетраене от 50 мин. се взимат по двойки така, че е необходимо 15 пъти х 2 учебни часа да се уговорят с инструктура за място и време удобно за курсиста. Инструктурите работят всеки ден от седмицата от сутрин до вечер, включително събота и неделя.

След завършване на практическото обучение се провежда вътрешен изпит по кормуване и следва изпит пред ДАИ.

Практическият изпит пред ДАИ се провежда при успешно положен изпит по теория пред ДАИ и на същия автомобил, на който е проведено обучението и по същия маршрут по които са усвоени часовете.

 

Back to top нагоре

 

 Категория "С" - водач на товарен автомобил.

Обучението включва 2 модула:

 

Необходими документи:

 

Back to top нагоре

 

 Процедура по възстановяване на точки:

Автошколата ораганизира процедура по възстановяване на точки само в събота. Това представлява допълнително обучение на водачите на МПС по БД (безопасност на движението), което се състои в:

Процедурата по възстанояване на точки е курс от 6 учебни часа по теория, а не изпит и се провежда в един ден(събота).

За записване е необходимо да бъдат предоставени копия от свидетелството за правоуправление – от двете страни, на личната карта – от двете страни и талон или акт.

Документите се представят най-късно до 19:30 ч. в четвъртък за да се проведе в събота на същата седмица. В деня на курса се издава удостоверение за допълнително обучение, съгласно което се възстановяват 13 точки.

Ново възстановяване на точки може да се осъществи след 1 година, считано от датата на текущото възстановяване.

 

Back to top нагоре

 

 Проверочен изпит по чл. 157

Изискванията за записване са:

Водачът по чл. 157 подлежи само на теоретично обучение и полага изпити по теория и практика пред ДАИ.

 

Back to top нагоре
On-line листовки